Aktuality


| R16

Nově patří do portfolia spravovaných objektů R16 – Praha

| Prarena

Nově patří do portfolia spravovaných objektů Prarena – Praha

| Nestlé

Nově patří do portfolia spravovaných objektů Nestlé – Praha