Certifikáty a Politiky

Certifikáty

Systém řízení kvality – ČSN EN ISO 9001:2016

Společnost Rilancio má zavedený systém řízení kvality v rámci integrovaného systému řízení společnosti Rilancio (RIMS), který dále zahrnuje požadavky norem ISO 41001, ÍSO 45001 a ISO 14001. Abychom mohli našim obchodním partnerům prokázat plnění požadavků aplikovaných norem, byl systém řízení kvality certifikován akreditovanou certifikační společností. První certifikace systému řízení kvality proběhla v roce 2011 certifikační společností TCert.

Certifikát ke stažení zde

 

ISO 41001:2018 Systém řízení facility managementu (1. v ČR)

Společnost Rilancio má zavedený systém řízení facility managementu v rámci integrovaného systému řízení společnosti Rilancio (RIMS), který dále zahrnuje požadavky norem ISO 9001, ÍSO 45001 a ISO 14001. Abychom mohli našim obchodním partnerům prokázat plnění požadavků aplikovaných norem, byl systém řízení facility managementu certifikován akreditovanou certifikační společností. První certifikace systému řízení facility managementu proběhla v roce 2021 certifikační společností 3EC International, s.r.o.
Společnost Rilancio, s.r.o. získala certifikaci systému řízení facility managementu jako první v České republice.

Certifikát ke stažení zde

 

OHSMS 45001:2018 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost Rilancio má zavedený systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci integrovaného systému řízení společnosti Rilancio (RIMS), který dále zahrnuje požadavky norem ISO 9001, ISO 41001 a ISO 14001. Abychom mohli našim obchodním partnerům prokázat plnění požadavků aplikovaných norem, byl systém řízení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci certifikován akreditovanou certifikační společností. První certifikace systému řízení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci proběhla v roce 2018 certifikační společností TCert.

Certifikát ke stažení zde

 

EMS 14001:2016 Environmentální management

Společnost Rilancio má zavedený systém environmentálního managementu v rámci integrovaného systému řízení společnosti Rilancio (RIMS), který dále zahrnuje požadavky norem ISO 9001, ISO 41001 a ÍSO 45001. Abychom mohli našim obchodním partnerům prokázat plnění požadavků aplikovaných norem, byl systém environmentálního managementu certifikován akreditovanou certifikační společností. První certifikace systému environmentálního managementu proběhla v roce 2020 certifikační společností TCert.

Certifikát ke stažení zde

 

Politiky

Politika kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a facility managementu

Společnost Rilancio má zavedený integrovaný systém řízení společnosti Rilancio (RIMS). V rámci tohoto systému společnosti vyhlásila „Politiku kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a facility managementu“ aby byla široká veřejnost včetně portfolia našich zákazníků informována o naší strategii a závazcích v této oblasti.

Ke stažení zde

 

Politika životního prostředí, sociálních věcí a řízení (ESG Policy)

Společnost Rilancio vydala k 1.9.2022 „Politiku životního prostředí, sociálních věcí a řízení. Tímto se společnost zařadila mezi společnosti, které zaměřují své úsilí na další důležité oblasti, které jsou významné z hlediska udržitelnosti, sociálních aspektů a etiky.

Ke stažení zde