Nabídka služeb

Našim klientům nabízíme

 • dlouholetou zkušenost v dané oblasti
 • profesně vysoce kvalifikované zaměstnance
 • vysokou kvalitu služeb
 • flexibilitu pracovních sil při organizaci mimořádných krátkodobých akcí, a to díky rozsáhlé a „členité“ síti spravovaných objektů
 • 24 hodinový pohotovostní dispečink pro celé území ČR a SR

 

Komplexní péče o komerční nemovitosti zahrnuje

(seznam zajišťovaných činností společnosti – obecně)

 • technickou správu a údržbu budov a zařízení
 • konzultační činnost při realizaci projektů
 • poradenství v oblasti úspor energií
 • revize technologických zařízení
 • zpracování technické a provozní dokumentace
 • venkovní úklid (letní i zimní) úklidovými stroji

 

Údržba a opravy klimatizace/vzduchotechniky

 • pravidelná výměna filtrů klimatizace/vzduchotechniky a čištění jednotek
 • kontrola chladících zařízení a jejích součástí; kontrola a regulace, zajištění provozu

 

Provoz zdrojů tepla a ohřevů TUV

 • připojení k systému měření regulace
 • zajištění provozu kotelny event. výměníkové stanice
 • údržbu a opravu rozvodu plynu
 • zajištění pravidelných revizí plynového zařízení, tlakových nádob a kouřových cest

 

Provoz a údržba elektrických zařízení

 • monitorování a vyhodnocení provozu zdrojů elektrické energie (VN i NN) pro objekt včetně náhradních zdrojů
 • opravy provozního i nouzového osvětlení
 • provoz a opravy venkovního a slavnostního osvětlení
 • údržba a revize těchto zařízení

 

Běžná provozní údržba

 • výměna světelných zdrojů
 • drobné opravy elektro
 • truhlářské, instalatérské, topenářské a zámečnické práce
 • údržba a čištění dešťové a splaškové kanalizace
 • pravidelné čištění filtrů odlučovačů ropných látek a lapačů tuku

Zajištění provozu zdvihacích zařízení

Plošin, výtahů a eskalátorů

 • vyprošťování osob
 • funkce dozorce zařízení
 • pravidelná údržba výtahových šachet, strojoven
 • zajištění pravidelných kontrol a školení

 

Požární ochrana

 • údržba a provoz kouřových klapek a ZOTK
 • zajištění provozuschopnosti PHP, požárního vodovodu
 • provoz SHZ a vodních clon

 

Revize a kontroly

 • zajištění provedení revizí technických zařízení stanovených právními a ostatními předpisy včetně vedení evidence
 • na základě technické dokumentace zpracování časového harmonogramu revizí
 • vedení provozních řádů a knih

 

Software ISR 4

 • Přehled o činnosti technické správy objektu
 • Monitoring činnosti 24 hod. denně on-line
 • Denní reporting (provozní deník)
 • Přehled o jednotlivých technologií a zařízení, jejich přesná lokace
 • Evidence technologií a zařízení, včetně příslušné technické dokumentace
 • Statistika poruchovosti
 • Automatické hlídání lhůt (záruky, revize)
 • Evidence závad a poruch
 • Statistika externích dodavatelů
 • Reporty – statistické, ekonomické

 

Platné certifikáty a osvědčení