ISR 4 – Helpdesk

Přihlášení do systému


Přihlášení do systému / helpdesku zde

Manuál ke stažení zde

 

 • Přehled o činnosti technické správy objektu
 • Monitoring činnosti 24 hod. denně
 • Kontrola činnosti on-line
 • Denní reporting (provozní deník)
 • Přehled o jednotlivých technologií a zařízení, jejich přesná lokace
 • Evidence technologií a zařízení, včetně příslušné technické dokumentace
 • Helpdesk modul
 • Evidence závad a poruch
 • Časový přehled řešení závad a oprav
 • Evidence technologií a zařízení z hlediska záruční doby
 • Automatické hlídání lhůt (záruky, revize)
 • Statistika poruchovosti a závad technologií a zařízení vztažená k druhu technologie (a dodavateli)
 • Evidence provedených revizí a servisů a jejich potřeba v aktuálním roce
 • Statistika externích dodavatelů, kvalita provedené práce, dodací lhůty, spolehlivost
 • Predikce finančních vstupů do tvorby plánu na další období
 • Systém lze spojit s ekonomickým vyhodnocením a sledovat vývoj energetických vstupů, celkové spotřeby v porovnání se stavem technologií a zařízení, jejich energetické náročnosti. Provádí se na základě požadavku klienta.
 • Po ekonomickém vyhodnocení, ze statistických údajů, lze provést návrh optimalizace technologií a zařízení. Po odsouhlasení klientem provedeme realizaci odsouhlasených opatření. Provádí se na základě požadavku klienta.